Om Enhed for Lindrende Behandling, Horsens

Hvad er lindrende behandling?
Hvad kan Enhed for Lindrende Behandling, Horsens tilbyde?
Hvordan kommer man i kontakt med Enhed for Lindrende Behandling?

Visitation og henvisning

Hvem kan blive henvist?
Hvad skal henvisningen indeholde?

Vejledninger til patienter og pårørende

Pjecer, vejledninger og informationer til patienter og deres pårørende

Information til fagfolk

Information primært henvendt til fagfolk